Logo Bruko Bud
Otwarte od 8:00 do 18:00

52 582 86 90

Otwarte

8:00 - 18:00

brukomajster@gmail.com

Posadzki anhydrytowe Bruko Bud Łochowo

Płynny Jastrych anhydrytowy Master Floor

Posadzki anhydrytowe stosuje się w budownictwie mieszkaniowym jako równe i stabilne podłoża  o niewielkiej grubości. Wysoki współczynnik przewodzenia ciepła sprawia, że posadzki anhydrytowe są idealnymi wylewkami w obiektach z systemami ogrzewania podłogowego. Znakomite przewodnictwo cieplne pozwala wygenerować znaczne oszczędności za ogrzewanie. Dodatkową zaletą płynnego jastrychu jest  właściwość samopoziomująca. Obecnie wylewki anhydrytowe to najczęściej wybierane posadzki.

Pasadzki anhydrytowe Łochowo Bruko Byd Master Floor
Poasdzki anhydrytowe Bruko Bud Łochowo

Master Floor - Płynny Jastrych anhydrytowy firmy Bruko-Bud

Posadzki anhydrytowe do systemów ogrzewania podłogowego

Płynny Jastrych siarczanowo wapniowy Master Floor C20 F5 jest gotową do użycia wysokiej jakości mieszanką spoiwa siarczanowo wapniowego, naturalnych kruszyw frakcji do 8 mm oraz wody. Produkt przeznaczony do wewnątrz pomieszczeń. Stosowany do domów jednorodzinnych, szeregowych, wielokondygnacyjnych, budynków użyteczności publicznej. Stanowi równe i stabilne podłoże pod każdy rodzaj okładziny np: kamień naturalny, gres, wykładzina dywanowa, parkiet, wybrane powłoki epoksydowe.

Czy posadzki anhydrytowe Master Floor to wytrzymałe wylewki?

Wylewki anhydrytowe Bruko-Bud Lisi Ogon

Płynna konsystencja, niewielka grubość płyty jastrychu oraz wysoki współczynnik  przewodzenia ciepła powoduje, że wylewki anhydrytowe MASTER FLOOR firmy Bruko-Bud stanowią optymalne uzupełnienie systemów ogrzewania podłogowego. Wylewka anhydrytowa charakteryzuje się również wysokimi parametrami wytrzymałościowymi oraz bez skurczowym wiązanie, co sprawia, że za wyjątkiem ogrzewania podłogowego można ją wykonywać bez konieczności dylatowania.

Poasdzki anhydrytowe z płynnego jastrychu - Bruko Bud Łochowo
Zakład produkcji wyrobów budowlanych Bruko Bud Lisi Ogon

Wylewanie posadzki anhydrtowej z płynnego Jastrychu

MEchaniczna obróbka wylewek Anhydrytowych

Płynny Jastrych siarczanowo wapniowy Master Floor aplikuje się przy pomocy pomp mechanicznych na wcześniej przygotowaną powierzchnię. Podłoże musi być wystarczająco mocne, powierzchnia sucha wolna od spękań tłuszczu i zarysowań. Zalecana średnica rozpływu, mierzona stożkiem pomiarowym to 225-240 mm. W trakcie wylewania woda nie może oddzielać się od mieszanki.

Dane techniczne posadzek anhydrytowych wykonywanych przez Bruko-Bud Łochowo

Właściwości mechaniczno-techniczne płynnych wylewek z Jastrychu

Master Floor produkowany jest zgodnie z normą PN-EN 13813.

  • Ciężar właściwy ok. 2200-2300 kg/m3.
  • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 25 N/mm2,
  • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach > 5 N/mm2.
  • Współczynnik przewodzenia ciepła 1,4 -1,6 W/mK.
  • Wartość pH >7,
  • Klasa reakcji na ogień A1 niepalny,
  • Możliwość chodzenia po ok. 24 godzinach
  • Możliwość wstępnego obciążania po 3 dniach.
  • Początek wiązania po ok. 300 min.
Posadzki anhydrytowe o wysokiej wytrzymalowsci na zgniatanie i sciskanie

Układanie okładzin na posadzkach anhydrytowych

Jastrych Master Floor stosowany jako jastrych grzewczy należy dokładnie osuszyć przed położeniem okładziny! Zalecenia dotyczące ogrzewania : Rozpoczęcie: 7 dni po wylaniu ustawić temperaturę zasilania na 25°C i utrzymać 3 dni. Po 3 dniach ustawić najwyższą temperaturę (maksymalnie 55°C) i utrzymać (bez obniżania w nocy) aż do momentu, kiedy jastrych będzie całkiem suchy.

Wartości orientacyjne dla schnięcia przy maksymalnej temperaturze zasilania: 55°C ok. 10 dni, 45°C ok. 12 dni przy grubości ~50mm, w przeciwnym razie dłużej. Kontrola wilgotności szczątkowej poprzez „próbę foliową” lub pomiar aparatem CM. Po wyschnięciu zredukować temperaturę zasilania tak, aby temperatura powierzchni jastrychu osiągnęła 15-18°C. Przed położeniem okładziny skontrolować wilgotność szczątkową przy pomocy aparatu CM. (Należy zawsze wymagać szczegółowych zaleceń dotyczących ogrzewania oraz protokołu ogrzewania).

Na Jastrychu Master Floor bez ogrzewania podłogowego układać można okładzinę po osiągnięciu wilgotności szczątkowej ≤ 1,0 CM-% dla okładzin paro przepuszczalnych. ≤ 1,0CM-% dla okładzin o ograniczonych parametrach paro przepuszczalnych, np.: płytki ceramiczne, ≤ 0,5 CM-% dla okładzin paroszczelnych i parkietu (pomiar aparatem CM). Na jastrychu grzewczym można układać każdy rodzaj okładziny po osiągnięciu wilgotności szczątkowej ≤0,3CM-% dla wszystkich rodzajów okładziny. Czas schnięcia wynosi przy 35mm grubości jastrychu ok. 3-6 tygodni w zależności od warunków schnięcia.

 

Uwaga: Czas schnięcia jest uzależniony od grubości jastrychu oraz od: temperatury, wilgotności powietrza i wymiany powietrza! Ciągłe wietrzenie już od 2 dnia po wylaniu jastrychu przyspiesza proces schnięcia.

Cena posadzki anhydrytowej

Skontaktuj się w celu darmowej i szybkiej  wyceny posadzki anhydrytowej a także uzyskania dodatkowych informacji technicznych

Szczeliny dylatacyjne w posadzkach anhydrtowych Master Floor firmy Bruko-Bud

Dylatacja wylewki anhydrytowej Master Floor

Płynny jastrych MASTER FLOOR – producent Bruko-Bud wiąże bez skurczowo. Szczeliny dylatacyjne, z wyjątkiem jastrychu grzewczego, nie są konieczne (wyjątek stanowią konstrukcyjne szczeliny dylatacyjne budynku, te należy zachować w tych samych miejscach na szerokości całego jastrychu). Dylatacje technologiczne (robocze) można stosować w zależności od postępu pracy, wydajności maszyny oraz od wielkości obiektu. Szczeliny dylatacyjne w jastrychu grzewczym: w zależności od wielkości i planu powierzchni szczeliny mogą być konieczne. Zaleca się planowanie szczelin w otworach drzwiowych, na powierzchniach o długości boku ponad 10m, przy uskokach, przewężeniach powierzchni oraz do oddzielenia powierzchni ogrzewanych od nie ogrzewanych.

Poasdzki anhydrytowe zasady dylatacji