Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych
86-065 Lisi Ogon, ul. Rzemieślnicza 1
tel/fax 52 583-60-99
E-mail: biuro@bruko-bud.pl, bruko-bud@wp.pl, brukomajster@gmail.com
Konto bankowe:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/BYDGOSZCZ 90 1050 1139 1000 0090 9288 1011


Pokaż ZPHU Bruko-Bud Sławomir i Mariusz Szreder na większej mapie

Hurtownia Budowlana
86-065 Łochowo, ul. Dębowa 9
tel/fax 52 582-86-90
e-mail: biuro@bruko-bud.pl, bruko-bud@wp.pl

Pokaż ZPHU Bruko-Bud Sławomir i Mariusz Szreder na większej mapie